Dalibor Šimović

Direktor marketinga

Andrija Jurković

Generalni direktor

Lujo Ilić

Predsjednik Kluba

Donko Jović

Predsjednik Upravnog odbora